Jeg er godkendt til 5 børn, men satser på 4 faste dagplejebørn, den 5 plads vil bruges hvis vores datter har brug for en hjemmedag. Eller hvis jeg har et barn, der kun har få måneder tilbage inden børnehave start, at jeg så kan tage et barn ind. 

Alle private dagplejere skal være godkendt af den kommune hvorfra de modtager deres børn. I mit tilfælde vil det sige Hjørring Kommune. 
For at blive godkendt er der flere faktorer der skal være i orden. Dagplejeren skal vurderes egnet. Dagplejerens hjem og udeareal skal sikkerhedstjekkes og vurderes om det er egnet til 4-5 børn. 

2 gange årligt vil der være tilsyn fra kommunen, hvor de kommer på både anmeldte og uanmeldt besøg.

Forbesøg: 

Ved forbesøg får I en rundvisning i hus og have, og vi vil tale om de behov I må have i forhold til Jeres barn, og hvad jeg kan tilbyde i min dagpleje. Nicolai vil som regel altid være til stede ved forbesøg, Jeg synes, det er mindst lige så vigtigt I møder ham og omvendt.

Nicolai er godkendt af kommunen, som vikar for mig, så hvis jeg skal til tandlæge eller lignende korte ærinder vil han kunne tage over i mellemtiden.

Kontrakt: 

Som privat dagplejer skal der indgåes en kontrakt mellem dagplejer og forældre. Der skal skrives en ansøgning om tilskud fra kommunen.

Som hovedregel vil vi skrive kontrakt efter forbesøg, så har I som forældre mulighed for at overveje om det er den rette dagpleje for jer og jeres barn. Omvendt er det også vigtigt, at jeg føler vi vil kunne få et godt samarbejde.

Det er selvfølgelig også muligt at skrive kontrakt ved selve forbesøget, hvis vi bliver enige om det. 

Jeg kan tilbyde en fuldtidsplads på 48 timer om ugen.

Billeder m.m: 

Jeg tager løbende billeder af børnene, for at følge deres udvikling. Billederne vil blive samlet i en mappe som barnet får med når det skal i børnehave.

Desuden bruger jeg hjemmesiden og Facebook. Jeg publicerer kun de billeder som barnets forældre har givet samtykke til, det er helt frivilligt. Ofte synes forældrene, det er rart at kunne følge lidt med i hvad der sker.